Peste 65 milioane de oferte de vacante prin reteaua RND|KAS. Reduceri de preturi la achizitiile din retea. Acces gratuit la Cardul de membru. Sejur gratuit in Tenerife, pentru partenerii retelei.

Viziune, intuitie si acceptare

03.07.2014
inapoi
spacer
spacer

DESPRE VIZIUNE, INTUIȚIE ȘI ACCEPTARE prin trup-minte-spirit
Viziunea, este un set de valori intrinseci (imaginație, creativitate, haruri, vocații, talente, abilități, etc) bine individualizate și dublate de un crez sau un ideal măreț, ce se doresc a fi adoptate și aplicate în viața personală (pentru a se reflecta în nivelul de împlinire a vieții pe planurile ei), sau în viața unei organizați (pentru a se reflecta într-o anumita perioada de timp, în conținutul culturii manageriale).

Dincolo de caracterul pragmatic de manifestare, viziunea este o percepție intuitivă extrasenzorială a ființei umane, indusă în stare conștientă de veghe sau de somn profund (ca o trăire manifestată în vis), din exteriorul conștientului ființei, prin suprapunerea peste ceea ce cunoaște, a unor informații care-i deschid noi stări sau orizonturi de conștientizare și percepție (aflate înafara dovezilor furnizate de rațiune și logica abstractă sau învățată a minții), manifestate prin simțuri extrasenzoriale.

Informațiile extrasenzoriale transferate la nivel mental, prin intermediul unor procese cerebrale intuitive (chiar de sunt raportate la repere, experiențe de viață și trăiri, stocate deja la nivel mental subconștient), formează percepția evolutivă a capacității creierului uman, generând prin procesele de repetare și asimilare, instalarea de programe mentale și de noi canale de transfer, activând și noi centri de procesare informațională. Chiar dacă programele noastre mentale vor induce nevoia subconștientă de a aștepta dovezi pentru a accepta noile informații (percepute prin simțurile de bază ale trupului) sau prin cele extrasenzoriale (neconștientizate ca existente, reale sau funcționale), din lipsă de certitudini, la nivel subconștient, creierul va căuta să respingă informațiile pe care nu le recunoaște și nu le poate nici cataloga. Putem evita respingerea lor, prin detașarea de mental, și conștientizarea prin spirit a celeilalte realități (prin formarea obiceiului de a accepta și realitățile celorlalți sau a celor intuitive prin viziune, ce nu se supun șabloanelor noastre mentale. Astfel intuiția și viziunile noastre, vor putea fi folosite ca repere decizionale, chiar de la nivel de experiențe încă ne lipsesc unele dovezi palpabile și certe care să conveargă spre a nu fi ignorate sau respinse subconștient.

Cât timp trupul ființează, sunt active atât funcțiile cerebrale ale centrului de comandă și control (creierul), responsabili cu coordonare și control decizional automat (al funcțiilor organelor și organismului nostru), cât și ale centrilor noștri energetici (care-i alimentează, controlează și coordonează prin spiritul care decodifica și recodifică undele cerebrale emise prin gânduri, respectiv unele electromagnetice recepționate din Eter). Astfel, ansamblul trup-minte, respectiv, suflet-spirit, generează ansamblul funcțional, trup-minte-spirit, într-o raportare permanentă la-dinspre-către mediu (ca funcționalitate indusă și determinată ca polaritate energetică, de factorii de mediu interni ai trupului și externi acestuia).

În acest fel, atât nevoile trupului, cât și cele ale minții, raportate prin vibrațiile energetice induse de stările emoționale, la spirit, vor juca un rol determinant în percepțiile noastre și în decodificarea lor (prin programe mentale și cele spirituale), generând implicații și efecte prin impact pozitiv sau negativ, asupra factorilor determinanți ai calității vieții pe care o trăim, dinspre și către mediu. Ceea ce însă de cele mai multe ori se întâmplă, este faptul că, cele mai multe persoane ignoră să accepte, și să conștientizeze propria lor dualitate în ființare, prin trup și spirit (prin materie (-) și energie (+).

Incapacitatea celor mai mulți dintre noi, de a percepție, a conștientiza sau a înțelege în mod conștient și intuitiv, sensurile cauzalității propriilor noastre consecințe de viață (manifestate prin polaritatea gândurilor, emoțiilor și alegerilor ce duc la acțiuni ce produc rezultate nedorite), își are rădăcinile în lipsa unor experiențe de viață și a unor repere pozitive, care să faciliteze minții prin spirit, o capacitate superioară de percepție. De aceea, cei mai mulți dintre semenii noștri, rămân captivi în ignoranța și în crezul limitat al percepției colective ale celor mulți... și astfel mintea și gândirea colectivă a celor mulți, care experimentează suferința și teama insuficienței și a neîmplinirii, formează gândirea, percepția și atitudinea colectivă, reflectând-o în starea de spirit a națiunii și în viața economică, financiară și socială a societății.

Vibrația energetică a mediului, astfel creată, nu face altceva decât să se răsfrângă asupra vibrației stărilor fizice, mentale, emoționale și spirituale, la nivel de indivizi, contaminându-le în mod negativ percepțiile, stările perceptuale și viața pe care o duc (în toate planurile ei). Ieșirea din acel cerc vicios, poate fi realizată, doar în măsura în care la nivel de individ vom conștientiza nevoia de a ieși din el, înțelegând că pentru asta e nevoie să ne schimbăm, gândurile, emoțiile și alegerile pe care le facem și care generează consecințele ce ne nemulțumesc, cu 180 de grade. Doar astfel vom putea să ne manifestă în mod benefic alegerile și acțiunile, printr-o atitudine pozitivă și conștientă de efect, orientată la nivel empatic, către binele celorlalți, și nu în direcția exprimării și a manifestării nevoilor ce vizează exclusiv propriile noastre interese egocentriste.

Percepția parțială (unilaterala) a ființării noastre, exclusive prin trup, ne determină ființa, să-și nege latura spirituală (energetică), fără însă să înțelegem, că prin atrofierea funcțiilor de înțelegere și rațiune conștientă, manifestate exclusiv prin capacitățile spiritului de a ne oferi claritate, pierdem capacitatea de a realiza controlul mental al emoțiilor și al propriilor noastre programe mentale, ce ne coordonează funcțiile cerebrale. A ignora dezvoltarea acestei laturi esențiale a ființării noastre (latura spirituală), nu vom face altceva decât să orbecăim fără busolă, fără hartă și fără cârmă, pe oceanele tulburi ale vieții.

A alege din ignoranță să rămânem pradă mentalului și a programelor sale (care ne induc stările fizice, mentale și emoționale, controlându-ne totodată, gândurile, alegerile, acțiunile și consecințele de viață), vom continua să fim ghidați de nevoi și insuficiențe, rămânând inconștienți să trăim la nivel comportamental primar (instinctual). Astfel, mentalul, ne va induce in mod aleator, și modul în care vom reacționa la factorii externi de mediu... iar prin lung și de reacții inconștiente sau semi conștiente la factorii de mediu, ne vom creiona un destin neîmplinit și temător.

Pentru a ne trezi la o viață a abundenței și împlinirii, manifestată prin pace sufletească, cumpătare și stări de conștiință superioară, ce duc la conștientizarea prin spirit, a ființei și a realității înconjurătoare, precum și a valențelor pozitive în lucruri și oameni. Am convingerea, că astfel vom fi capabili să înțelegem la un nivel conștient, atât cauzele cât și sensurile întâmplări lor, manifestate în lucruri, evenimente și consecințe neprielnice de viață, pe care le experimentăm și le trăim. Pentru asta, ego-ul (manifestat prin trupu și minte), nu trebuie "anihilat", ci doar reechilibrat (prin dezvoltarea unor valori spirituale, de etică, de moralitate și de caracter, superioare celor care ne-au generat în viața pe care o trăim, suficiente consecințe negative și insuficiente experiențe și repere pozitive, pentru a fi fericiți).

Prin dobândirea clarității, a conștientizării și a înțelegerii mecanismelor prin care gândurile emoțiile și nevoile ne sunt induse în percepții (prin proiecții mentale și programări mentale deseori abuziv induse), putem evita influențele lor nefavorabile. Pentru a recunoaște programe mentale, crezurile și convingerile limitative, sau obișnuințele potrivnice care ne induc nevoile de consum, alegerile, acțiunile, neimplicarea și chiar nemulțumirile și insuficiența (induse deseori în subconștientul nostru în mod subliminal, fără să ne putem apăra de ele și de acțiunile nefaste asupra minții noastre), este esențial să învățăm să ne detașăm de ele, pentru a le observa apoi, mecanismele prin care se manifestă și ne influențează deciziile. potrivnice unei vieți împlinite.

"Viziunea" viitorului, oricare ar fi el, este o proiecție mentală, izvorâtă din nevoile trupului...peste care se suprapune o energie puternică dar subtilă, la care ființa este conectată prin canale energetice invizibile, legate de supra conștientul său. Dincolo de programele noastre genetice de bază (care servesc funcțiile de siguranța și securitate a corpului nostru biologic, dar și nevoile de perpetuare a speciei), există o sumedenie de alte programe induse din exterior (prin procesul de învățare și programare) care se suprapun și se întrepătrund cu cele de bază (dezvoltate în timp prin evoluție genetică). În virtutea lor, și din nevoia minții de a primi în permanență dovezi palpabile pentru a crede sau a accepta adevăruri, puncte de vedere a le celorlalți sau propriile stări perceptuale (idei, intuiți sau viziuni), deseori mintea noastră va refuza să creadă în ele (fără dovezi palpabile care să treacă de obiecțiile minții).

Înainte de a exprima un răspuns conștient, de a reacționa sau de a emite la nivel mental un răspuns conștient la un stimul sau un factor extern, la nivel subconștient, deja mentalul a luat decizia respingerii acțiunilor menite să susțină crezuri, percepții, adevăruri, realități sau viziuni ipotetice (diferită de convingerile,, crezurile, reperele sau experiențele noastre la care se raportează percepția). Cel care poate gestiona astfel de stări, și se poate detașa de subiectivismul mental și logica rece a unui program rulat automat, și poate oferi suport energetic (prin decodificarea energetică a vibrației informației cu care eul ia contact) pentru a le susține alte crezuri (chiar și în lipsa unor dovezi certe și acceptabile conform rutinei automate ale programelor mentale), este spiritul treaz și conștient, capabil să raționeze prin prisma obiectivă a înțelegerea cauzei și a efectului generat de intuirea consecinței.

Spre deosebire de corpul nostru material, corpul energetic care-i asigură funcționarea, coordonarea și viața, în mod controlat (dincolo de rutina artificială și rece a programelor mentale), este spiritul treaz și conștient. El poate decodifica și recodifica vibrații ale energiilor informaționale externe dar și ale stărilor funcționale organice, microbiologice și celulare interne, ale trupului. Spiritul, are alte mecanisme și criterii de funcționare decât simțurile trupului, fiind supus legilor fizicii cuantice (cauză și efect) și principiului complementarității polarității energiilor din Univers. Astfel, energiile de polaritate opusă sunt complementare și energia lor se atrag, intrând în echilibru, atunci când forțele extreme se anulează prin armonie. În același context, energiile de polaritate identică se resping sau se acumulează.

La nivel empiric de manifestare, putem spune că spiritul este o energie de vibrație superioară (vibrația virtuală a energiei), conectată prin canale energetice la energia informațională și inteligența conștiinței superioare a unui șine superior și greu de definit de mintea umană. Prin vibrația sa pozitivă, sinele manifestat prin suflet (ca o reflectarea în timp a vibrații spiritului), poate ieși din mental și din materia (trup), pentru a descifra și decodifica prin înțelegere, cauzele care determină nevoile, și mecanismele prin care ele pot fi reconfigurate la nivel de informație, ca intenții pozitivă. Prin reconfigurarea informației suport, ce prin natura nevoilor pe care le exprimă, definește un deficit energetic de polaritate (-), și prin transformarea acesteia într-o informație definită ca intenție de polaritate (+), ce definește abundență, ...nevoia va fi împlinită ca efect.

Un sine superior, care experimentează armonia dintre trup- minte- spirit, devine o reflexie a sufletului în materie, prin manifestarea iluziei apărute din această oglindire. În acest context, trezirea conștiinței și a sinelui, la o stare superioară de conștientizare și la manifestare spiritului în trup, depinde de măsura în care devenim conștienți de noi înșine. Pentru a conștientiza propria noastră dualitate (în trup și spirit) e nevoie să acceptăm detașarea de trăirile în mental și material, precum și de nevoia de dovezi pentru a crede și accepta și certitudini incerte pentru mental... și astfel a accepta și cealaltă realitate a ființării noastre pe acest Pământ, manifestat în afara materiei, la nivel energetic prin suflet și spirit.

Conștientizarea deplină a modului în care suntem reflectați în materie (prin mental și trup), o putem realiza doar prin spirit și evoluția sa. Reflexia sufletului (ca și corp energetic) în materie, nu este doar o sursă de impulsuri energetice rudimentare (manifestate prin stări fizice, mentale și emoționale), de tip durere - plăcere , ci și o energie superioară (activată prin conectarea spiritului la supra conștientul ființei), care urcă prin voință și dorință, (dublate prin credință și iubire depersonalizată de ego și condiționările sale) către o deplină conștiință de sine și o totală armonie între trup-spirit-mediu.

Această conștiință a sinelui, aduce și percepția deplină a sufletului, la început ca sursă de energie ce oscilează în timp în funcție de transparența și deschiderea noastră spre învățare, cunoaștere și apoi spre înțelegere, apoi ca legătură temporală între sine- materie și spiritul -energie, care prin atingerea stării depline de armonie între trup și spirit, conduce și coordonează ființa, prin activarea funcțiilor superioare ale creierului nostru. Prin înțelegerea și decodificarea informațională, a cauzalități nevoilor "vehiculului" nostru material (trupul bio-chimic), a căror funcții și coordonare, pot fi scoase de pe funcția instinctuală (de "pilot automat", induse prin control exercitat de rularea programelor mentale subconștiente). prin ghidarea energiilor vitale, în coordonarea funcțiilor cerebrale, prin decodificarea și înțelegerea vibrațiilor stărilor emoționale (induse de programe mentale), de către spirit (în calitatea sa de "șofer" al "vehiculului" biologic).

A înțelege astfel dualitatea ființării noastre în această dimensiune terestră (explicitată în mod metaforic), înseamnă a admite și a conștientiza că, trupul, în calitate de "vehiculul" biologic (menit să ne poarte spiritul în experimentarea vieții în această dimensiune stelară, pe acest Pământ), nu poate fi condus și coordonat conștient, fără inteligența și aportul "pilotului" spirit (singurul capabil să înțeleagă pe deplin funcțiile vehiculului și să decodifice energiile care o alimentează). Desigur, "vehiculul" poate fi și teleghidat, de la distanță de entități umane, capabile să ne influențeze energetic, generând energii superioare cărora să le inducă forța mentală de care să nu se poată apăra, producând programarea mentală a indivizilor (prin propriul lor aport inconștient, prin preluarea, repetarea, răspândirea și multiplicarea informațiilor), până ce ele penetrează mințile celor programați.

Puterea acestor informații transformate în programe mentale, este dată de repetare și de insuflarea nevoilor. Ele pătrund în mințile noastre, atât în mod direct cât și la nivel subliminal, păcălind filtrul nostru informațional (menit să ne ferească de efectul lor nociv) ce ne anihilează personalitatea , voința și capacitatea de a gândi și raționa (în afara "logicii" programelor mentale). Din păcate, efectul programelor noastre mentale este acele că ne atașăm de ele, modificându-ne percepția realității, și dându-ne chiar peste cap, capacitatea de a discerne între valoare și non-valoare.

Odată atrași pe o pistă falsă, rolul manipulatorilor devine simplu, căci ei ne-ai instalat în suflet teama, nevoile și insuficiența). Prin ele suntem dezbinați și conduși, însă ni se induce percepția și impresia, că gândim, raționăm, alegem conștient și că deține controlul asupra propriei vieți și destin. În realitate însă, gândurile noastre sunt simple reflexe energetice, generate de impulsuri electrice produse la nivel cerebral. Ele sunt cauzate și induse emoțional, de reacțiile chimice și secrețiile hormonale produse în organism, sub impulsul vibrațiilor energetice dăunătoare, cauzate de stările emoționale negative (date de nevoi, nemulțumiri, griji, temeri, supărări, învinuiri, ură, invidii, lăcomii, orgolii, vanități, egoism, etc).

Preluarea controlului conștient al propriei noastre ființe prin el a propriei noastre vieți, o putem realiza doar prin ieșirea de mental, prin detașarea de programele lui și prin abandonarea convingerilor și crezurilor limitative sau potrivnice iubirii , credinței și curajului de a ne asuma libertatea gândului și a acțiunilor pentru o viață împlinită. Programele care ne induc convingerile și preconcepțiile, doar ne limitează percepțiile, condiționându-ne și readucându-ne mereu prin eschivări, obiecții, scuze, neasumare sau neimplicare, în zona de confort. Prin detașare de programe, și prin antrena tot mai mult a spiritului nostru, prin asumare și responsabilitate, vom recăpăta curajul de a prețui ceea ce suntem, avem și facem, desăvârșindu-ne pas cu pas viața, prin credință pasiune, vocație, empatie și autenticitate, renunțănd la false măști și scurtături (ce servesc doar iluzia abundenței financiare și falsele privilegii).

Acțiunile curajoase, pline de credință, entuziasm și pasiune, ne ajută ca să acumulăm experiențe și repere pozitive de viață (prin metoda încercare-eroare pentru a învăța din situații și consecințe potrivnice atitudinea pozitivă plină de iubire), și astfel, să evoluăm la un nivel superior al conștiinței și prin conștientizare, să fim capabili să înțelegem funcțiile minții, cauzele emoțiilor și a gândurilor noastre negative (potrivnice stării de bine și măreției noastre ca ființe umane), pentru a le schimba și prin ele pe noi, pentru a evolua pe plan spiritual, în și spre binele celorlați. Astfel, prin ele și prin puterea de a crede în noi și în esența de a fi empatici și a dăruii, să deprindem împăcarea, pacea sufletească și încrederea în sine (prețuind tot ceea ce suntem, avem și facem), și astfel, să preluăm controlul conștient, asupra propriei noastre vieți și a binelui a tot ceea ce ne înconjoară și ne susține viața.
sk

Cauta un partener in index
Cuvant cheie:

Cautare A-Z
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0-9  

Ziar Electronic
Ziar Electronic
Introduceti adresa Dvs. de email pentru a va abona la ziarul nostru electronic.
  dezabonare
Home | Compania | Afacerea | Parteneri | Contact | Forum | Acces membri Firme indexate: 11712 • Vizitatori Online: 171